Akademia People Helper
Tomasz Grzelak

Wpisy

Podsumowanie stylów zarządzania

Style zarządzania - procesowy (normatywny)

Style zarządzania - nakazowy

Style zarządzania - trenerski (coaching)

Style zarządzania - Autorytarny (wizjonerski)

Style zarządzania - Afiliacyjny

Style zarządzania - Demokratyczny

Style zarządzania - umiejętności managera

Kinestetyk

Słuchowiec

Wzrokowiec

Style reprezentacji – kanały komunikacji

Poziom Duchowości

Rozpoznanie siebie - Misja

Rozpoznanie siebie - Tożsamość

Rozpoznanie siebie - Wartości

Rozpoznanie siebie - Przekonania

Rozpoznanie siebie - Umiejętności

Rozpoznanie siebie - Zachowanie

Rozpoznanie siebie - środowisko

Cykl uczenia się wg. Davida Kolba

Nauka osób dorosłych

Pracuj z Wizją i Strategią

Cele przyszłościowe organizacji

Mój zespół

Odpowiedzialność Menadżera

Elementy odpowiedzialności lidera

Przewodzenie

Istota zarządzania partnerskiego

Rozpoznawanie własnych potrzeb w obecnej organizacji

Rozpoznawanie własnych potrzeb

Pytania budujące rozwiązanie

Pytania otwierające

Pytania sytuacyjne

Pytanie odwołujące się do zmysłów

Pytania budujące zaangażowanie

Pytania o idealny wynik

Pytania dotyczące motywacji

Pytania zamknięte

Pytania otwarte

Pytania coachingowe

Scenariusz rozmowy motywacyjnej z pracownikiem

Manipulacja czy wywieranie wpływu

Inteligencja Emocjonalna prowadząca do sukcesu

Emocje

Podsumowanie Aktywnego słuchania

Wyrażanie siebie

Odzwierciedlanie uczuć

Dowartościowanie

Zachęta

Podsumowanie

Klaryfikacja

Precyzowanie

Narzędzia do uważnej komunikacji

F. U. S. O. P. Konsekwencje cz. 6

F. U. S. O. Powód K. cz. 5

F. U. S. Oczekiwania P. K. cz. 4

F. U. Skutki O. P. K. cz. 3

F. Uczucia. S.O.P.K. cz. 2

Fakty. U. S. O. P. K. cz. 1

Pytania zamknięte

Asertywna komunikacja

Bariery komunikacyjne

Słuchanie i pseudosłuchanie

Komunikacja

Dlaczego

Pytania w drodze do sukcesu

Podsumowanie skanera przekonań

Wizja

Misja

Tożsamość

Wartości

Przekonania

Umiejętności

Zachowanie

Skaner przekonań

ABCD doświadczenia

Skalowanie przekonań na RTZ

Model Byron Katie

Metody i narzędzia do zmian przekonań

Zmień swoje przekonania

Transakcje ukryte

Transakcja skrzyżowana

Transakcja komplementarna

Analiza transakcyjna

Co Cię ogranicza

Rozpoznaj swój kapitał

5 funkcji i dysfunkcji osiągania celów

Kontrakt

Określ siebie i zaplanuj to

Pytania Kartezjańskie

Zestaw pytań weryfikujących

cz. 10 Model CARE

Okno Johari

Planowanie wstecz

Technika zamku

Action plan

Wielka Piątka

Moc Człowieka

Koło wpływu

Metoda; Procent wpływu

Zasada S.M.A.R.T.E.R

Zarządzanie sobą cz. 1

Przerwa między...

Trzy warstwy nerwicy wg. F. Perlsa

Egotyzm

6. Desensytyzacja - Mechanizmy Unikania Kontaktu Gesalt

5. Defleksja - Mechanizmy Unikania Kontaktu Gestalt

4. Retrofleksja - Mechanizmy Unikania Kontaktu Gestalt

3. Projekcja - Mechanizmy Unikania Kontaktu Gestalt

2. Introjekcja - Mechanizmy Unikania Kontaktu Gestalt

1. Konfluencja - Mechanizmy Unikania Kontaktu Gestalt

Podsumowanie Mechanizmów Obronnych

33. Asceza

32. Prokrastynacja

31. Dehumanizacja

30. Przemieszczenie odpowiedzialności

29. Porównania w służbie ego

28. Identyfikacja projekcyjna

27. Zniekształcenie

26. Hipochondryzacja

25. Inkorporacja

24. Krytyka

23. Agresja

22. Rozszczepienie

21. Dysocjacja

20. Idealizacja

19. Bunt

18. Konformizm

17. Zaprzeczenie

16. Izolowanie

15. Nadmierna samokontrola

14. Prokrastynacja, czyli zwlekanie

13. Fiksacja

12. Acting-out

11. Regresja wieku

10. Kompensacja

9. Fantazjowanie

8. Identyfikacja

7. Zmiana tematu

6. Stłumienie - supresja

5. Przemieszczenie

4. Kształtowanie formacji reaktywnych

3. Projekcja

2. Racjonalizacja

1. Wyparcie

Mechanizmy obronne

Część trzecia - podsumowanie stanów emocjonalnych

Część druga - podsumowanie stanów emocjonalnych

Część pierwsza - podsumowanie stanów emocjonalnych.

Oświecenie

Pokój

Moc

Miłość

Radość

Wdzięczność

Elastyczność

Pożyteczność

Akceptacja

Pycha

Obojętność

Nienawiść

Złość

Pożądanie

Smutek

Frustracja

Lęk

Apatia

Poczucie winy

Wstyd

Stres

Social Media

Design by social time